V PUCHAR ŚW. MIKOŁAJA

DATA:   02.12.2017


GODZ.:                 12:00


ORGANIZATOR: Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu


MIEJSCE: Hala Tenisowa, 22-400 Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8


WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:  1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników.

  2. Aktualne badania lekarskie.

  3. Ubezpieczenie NNW. Uwaga! Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym.

  4. Zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.

  5. Dokonanie zgłoszenia:

    • Dokonanie za zawodnika opłaty startowej w wysokości 45 zł na konto RKKT Zamość;
Moderator November 21 2017 370
.