Informacje kontaktowe


Poczta. poczta@tkkt.com.pl 


Tel. 600 921 984


Tomaszów Lub., ul. Rolnicza 10, Dojo - Jana Pawła II 11


 


Zasady płacenia składek


Miesięczna składka członkowska wynosi 100 zł. wnoszona do 10 tego dnia bieżącego miesiąca na konto Tomaszowska Akademia Sztuk Walki, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 10,


numer: 82 9639 0009 2001 0007 7624 0001


tytuł wpłaty: imię i nazwisko miesiąc za który dokonano wpłaty.


 


 


.