Informacje kontaktowe


mail. poczta@tkkt.com.pl 


Tel. 600 921 984,


Tomaszów Lub., ul. Rolnicza 10, Dojo - Jana Pawła II 11


 


Zasady płacenia składek  • Miesięczna składka członkowska (dotyczy osób uczęszczających na zajęcia karate lub samoobrony). Jest to średnia liczba zajęć w skali miesiąca w skali roku dla jednej grupy tzw. 2 x w tygodniu. Średnia miesięczna zajęć waha się od 5 zajęć do 9 zajęć w zależności od miesiąca i dni świątecznych. Wnoszona do 15 tego każdego miesiąca treningowego:  

  • na konto (Tomaszowska Akademia Sztuk Walki, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 10, numer: 82 9639 0009 2001 0007 7624 0001(składka członkowska nie jest opłatą za treningi, wszystkie treningi są bezpłatne) tytuł wpłaty: imię nazwisko członka klubu, miejsce treningów 

  • w kasie Klubu (Tomaszowska Akademia Sztuk Walki, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 10,) w godzinach pracy Sekretariatu klubu. *


 


 


 


.